استعادة كلمة المرور للبيوس أسوس Reset your ASUS BIOS password

How to reset your ASUS BIOS UEFI password on a laptop easily

استعادة كلمة المرور للبيوس لابتوب أسوس

Reset your ASUS Laptop BIOS password

 

Asus Logo

How to reset your ASUS BIOS UEFI password on a laptop easily

اذا كان لديك لابتوب أسوس Asus Laptop وقمت بوضع كلمة مرور للبيوس BIOS Password ونسيتها، فانك لن تستطيع الدخول الى نظام الحاسب لديك دون ادخال كلمة المرور BIOS Password  أو تذكرها.

في هذه الحالة أنت بحاجة الى استعادة كلمة المرور للبيوز BIOS Password Recovery، أو الحصول على كلمة المرور الرئيسية BIOS Master Password.

 

وسنتعرف في هذه المقالة على كيفية استعادة كلمة المرور لبيوز أسوس ASUS BIOS Password Recovery وذلك باستخدام كلمة مرور رئيسية BIOS Master Password.

 

استعادة كلمة المرور للبيوس لابتوب أسوس
Reset your ASUS Laptop BIOS password

طريقة استعادة كلمة مرور البيوز How to Recover Bios Password

في لابتوب أسوس ASUS Laptop  عند طلب كلمة المرور للبيوز BIOS Password  قم بالضغط على مفتاحي Alt + R في نفس الوقت ضغطة واحدة فقط.

ِAlt + R

سيظهر لديك تاريخ الجهاز مثل 1/3/2010. انظر الى الجدول المرفق وابحث عن التاريخ وستجد بجانبه الماستر كيAsus Master Password للابتوب أسوس. وهو كما في هذا المثال ل 1/3/2010 هو ( BAAB1BLA ) بدون الأقواس قم بادخاله وستستطيع الدخول الى جهازك وتغيير كلمة المرور. الصورة التالية توضح مثالا على شاشة اغلاق البيوز والموجود فيها تاريخ اللابتوب :

Asus Password Master Key

واليك جدول يبين التاريخ وبجانبه كلمة مرور البيوز Asus Bios Master Password

 

كلمة مرور البيوز لتواريخ العام 2007 Asus Bios Master Password for Year 2007

كلمة المرور لبيوز أسوس تواريخ العام 2007
2007-01-01 ABLDABLA 2007-02-01 AA19BALA 2007-03-01 ALAB1BLA 2007-04-01 DDLOAALA 2007-05-01 4AA40BLA 2007-06-01 OBBABALA
2007-01-02 AAAA4ABA 2007-02-02 ACHLC0BA 2007-03-02 A4OAAABA 2007-04-02 DAB0L0BA 2007-05-02 429AAABA 2007-06-02 LBDBD0BA
2007-01-03 AA219DAA 2007-02-03 ALALACAA 2007-03-03 BA0CBDAA 2007-04-03 D9ADACAA 2007-05-03 H0LBDDAA 2007-06-03 BAAA2CAA
2007-01-04 AB4HBBLA 2007-02-04 ADOA0ALA 2007-03-04 BADOABLA 2007-04-04 B0CABALA 2007-05-04 HBLB1BLA 2007-06-04 BO1AAALA
2007-01-05 AHAALO0B 2007-02-05 AAB2AA0B 2007-03-05 L1ABAO0B 2007-04-05 BBO11A0B 2007-05-05 0AADAO0B 2007-06-05 0B49OA0B
2007-01-06 AABBAAAL 2007-02-06 ABDAHBAL 2007-03-06 L01A9AAL 2007-04-06 AABHABAL 2007-05-06 OC2ABAAL 2007-06-06 04AOABAL
2007-01-07 AABB00LD 2007-02-07 A0AABALD 2007-03-07 DL0LB0LD 2007-04-07 AAAA0ALD 2007-05-07 OL42A0LD 2007-06-07 LABBBALD
2007-01-08 A1DDO10D 2007-02-08 AA19LL0D 2007-03-08 DAABL10D 2007-04-08 4BBOAL0D 2007-05-08 LDA4A10D 2007-06-08 LABA1L0D
2007-01-09 AOAADAAB 2007-02-09 AAHL2BAB 2007-03-09 DCAAAAAB 2007-04-09 HHA0HBAB 2007-05-09 LA9A9AAB 2007-06-09 B1DBABAB
2007-01-10 AOAABADB 2007-02-10 DL0L0BDB 2007-03-10 HAAAAADB 2007-04-10 L9A0BBDB 2007-05-10 BHBA1ADB 2007-06-10 1ADBABDB
2007-01-11 BB12LHL0 2007-02-11 BDABAAL0 2007-03-11 HAL1AHL0 2007-04-11 BBAD1AL0 2007-05-11 BBB9AHL0 2007-06-11 CBABOAL0
2007-01-12 B4H4A1AL 2007-02-12 BAAA4LAL 2007-03-12 02B0C1AL 2007-04-12 BB9AALAL 2007-05-12 2ADLL1AL 2007-06-12 CL1AALAL
2007-01-13 LAAA0ADB 2007-02-13 A9LBBBDB 2007-03-13 00AABADB 2007-04-13 0AL10BDB 2007-05-13 21ALAADB 2007-06-13 940CBBDB
2007-01-14 DAOBOBL2 2007-02-14 A0DALBL2 2007-03-14 OLCALBL2 2007-04-14 0OLHABL2 2007-05-14 1L1AABL2 2007-06-14 9AAO1BL2
2007-01-15 D10BDBA1 2007-02-15 4AAABAA1 2007-03-15 OAOLABA1 2007-04-15 LBAA4AA1 2007-05-15 1DH2CBA1 2007-06-15 BAOBAAA1
2007-01-16 DODL1AD1 2007-02-16 4A1CAHD1 2007-03-16 LCBD0AD1 2007-04-16 L42BBHD1 2007-05-16 1AAABAD1 2007-06-16 B20A0HD1
2007-01-17 DLAAALLC 2007-02-17 HA0OO1LC 2007-03-17 LLAAOLLC 2007-04-17 BA4BL1LC 2007-05-17 19OALLLC 2007-06-17 O0DLA1LC
2007-01-18 BA12LLA9 2007-02-18 HBABAAA9 2007-03-18 BDB1DLA9 2007-04-18 BAADBAA9 2007-05-18 C0B9ALA9 2007-06-18 OLAB4AA9
2007-01-19 BCH4ABDB 2007-02-19 0HAADBDB 2007-03-19 BAA02BDB 2007-04-19 21BAABDB 2007-05-19 CADLHBDB 2007-06-19 AA1A9BDB
2007-01-20 0A04OABA 2007-02-20 B9AALHBA 2007-03-20 2HA0LABA 2007-04-20 CABAAHBA 2007-05-20 A1DLAABA 2007-06-20 AACA1HBA
2007-01-21 0AAADBAA 2007-02-21 00BLB1AA 2007-03-21 2BAAABAA 2007-04-21 9OB241AA 2007-05-21 AOABCBAA 2007-06-21 AAO1A1AA
2007-01-22 O1A92LDA 2007-02-22 0BABAADA 2007-03-22 1A9OHLDA 2007-04-22 9LD49ADA 2007-05-22 AD1AALDA 2007-06-22 AAB0BADA
2007-01-23 O0LLABBA 2007-02-23 LAAA0BBA 2007-03-23 11L0BBBA 2007-04-23 B4AABBBA 2007-05-23 AA0B0BBA 2007-06-23 A2AAABBA
2007-01-24 LLBLLAAA 2007-02-24 LOCCALAA 2007-03-24 1LLDDAAA 2007-04-24 BA1BBLAA 2007-05-24 A9AAAAAA 2007-06-24 AHLA4LAA
2007-01-25 LAAAAHBB 2007-02-25 BBOODABB 2007-03-25 1DAA2HBB 2007-04-25 OAHBAABB 2007-05-25 A0AAHHBB 2007-06-25 ABBL9ABB
2007-01-26 BC1BB1BL 2007-02-26 B4BA1BBL 2007-03-26 CA21A1BL 2007-04-26 O1AL0BBL 2007-05-26 AB0CB1BL 2007-06-26 AAADBBBL
2007-01-27 BL0ACAAD 2007-02-27 2AAAALAD 2007-03-27 CB4HLAAD 2007-04-27 A0OAALAD 2007-05-27 AADODAAD 2007-06-27 A1CABLAD
2007-01-28 0DAAADBD 2007-02-28 2ABLB9BD 2007-03-28 90AAADBD 2007-04-28 AL02D9BD 2007-05-28 AOAB2DBD 2007-06-28 ALO1A9BD
2007-01-29 0AA90L2B 2007-03-29 9ABOBL2B 2007-04-29 AAD41A2B 2007-05-29 AB1AAL2B 2007-06-29 ADB00A2B
2007-01-30 10A9O1AB 2007-03-30 A1BOL1AB 2007-04-30 AAD4LBAB 2007-05-30 AACAA1AB 2007-06-30 DBL0ABAB
2007-01-31 1BBOAAA0 2007-03-31 AOBB2AA0 2007-05-31 ACOLHAA0
2007-07-01 LBA0BBLA 2007-08-01 1B0A0ALA 2007-09-01 BOALABLA 2007-10-01 LAAL0ALA 2007-11-01 1LLCABLA 2007-12-01 BDADBALA
2007-07-02 BA1ABABA 2007-08-02 1LA1A0BA 2007-09-02 OLBL4ABA 2007-10-02 L1OAA0BA 2007-11-02 14BO4ABA 2007-12-02 OA9AC0BA
2007-07-03 B1HAADAA 2007-08-03 CAAHHCAA 2007-09-03 OAAA9DAA 2007-10-03 BL02HCAA 2007-11-03 CAAB9DAA 2007-12-03 O9L1ACAA
2007-07-04 2OAL0BLA 2007-08-04 CALABALA 2007-09-04 A9A2BBLA 2007-10-04 BDD4BALA 2007-11-04 CACABBLA 2007-12-04 A0L00ALA
2007-07-05 2DOBOO0B 2007-08-05 9ABOLA0B 2007-09-05 AB94LO0B 2007-10-05 2AAALA0B 2007-11-05 91OBLO0B 2007-12-05 ABAAAA0B
2007-07-06 1A0ADAAL 2007-08-06 92AB2BAL 2007-09-06 ABLAAAAL 2007-10-06 1B192BAL 2007-11-06 90BBAAAL 2007-12-06 AABOHBAL
2007-07-07 19D110LD 2007-08-07 B0CDAALD 2007-09-07 AAL900LD 2007-10-07 100LAALD 2007-11-07 BLAA00LD 2007-12-07 AOA0BALD
2007-07-08 10A0A10D 2007-08-08 BBOAOL0D 2007-09-08 AOALO10D 2007-10-08 1AALOL0D 2007-11-08 BABCO10D 2007-12-08 ABADLL0D
2007-07-09 1B1ABAAB 2007-08-09 OAB1ABAB 2007-09-09 ABBLDAAB 2007-10-09 1AAAABAB 2007-11-09 OCBODAAB 2007-12-09 AH9A2BAB
2007-07-10 O11A0ADB 2007-08-10 AAB1BBDB 2007-09-10 AA2LBADB 2007-10-10 OLAABBDB 2007-11-10 AAAOBADB 2007-12-10 A9BA0BDB
2007-07-11 OO0OOHL0 2007-08-11 AAA4LAL0 2007-09-11 AC4ALHL0 2007-10-11 ODLBLAL0 2007-11-11 AAAALHL0 2007-12-11 ABB1AAL0
2007-07-12 ADA0D1AL 2007-08-12 AABABLAL 2007-09-12 ABABA1AL 2007-10-12 AABABLAL 2007-11-12 A29AA1AL 2007-12-12 ABDH4LAL
2007-07-13 AAAD1ADB 2007-08-13 A2ABABDB 2007-09-13 ADBA0ADB 2007-10-13 A9AAABDB 2007-11-13 A0LL0ADB 2007-12-13 AAAABBDB
2007-07-14 A9LAABL2 2007-08-14 AHABOBL2 2007-09-14 AABAOBL2 2007-10-14 A0C9OBL2 2007-11-14 ABLBOBL2 2007-12-14 AO2OLBL2
2007-07-15 ABB1LBA1 2007-08-15 AB9DAAA1 2007-09-15 ABD9DBA1 2007-10-15 ABOLAAA1 2007-11-15 AAAADBA1 2007-12-15 AB40BAA1
2007-07-16 ABAHAAD1 2007-08-16 AALABHD1 2007-09-16 ALAO1AD1 2007-10-16 AABBBHD1 2007-11-16 AC211AD1 2007-12-16 A4ADAHD1
2007-07-17 AACAALLC 2007-08-17 A1L211LC 2007-09-17 A41BALLC 2007-10-17 AAAA11LC 2007-11-17 AL40ALLC 2007-12-17 AABAO1LC
2007-07-18 AOOOCLA9 2007-08-18 ALA4AAA9 2007-09-18 BA4ALLA9 2007-10-18 ABBBAAA9 2007-11-18 ADAALLA9 2007-12-18 BAB1AAA9
2007-07-19 ABB0ABDB 2007-08-19 AD2ABBDB 2007-09-19 BAABABDB 2007-10-19 AHAABBDB 2007-11-19 AA9AABDB 2007-12-19 B1DHDBDB
2007-07-20 AAB0AABA 2007-08-20 LB2AOHBA 2007-09-20 BDABOABA 2007-10-20 A9AAOHBA 2007-11-20 BHBAOABA 2007-12-20 BADHLHBA
2007-07-21 ACADLBAA 2007-08-21 LH49A1AA 2007-09-21 AAOBDBAA 2007-10-21 ABAAA1AA 2007-11-21 LBB0DBAA 2007-12-21 BOAAB1AA
2007-07-22 ABBAALDA 2007-08-22 DAALDADA 2007-09-22 AB0A2LDA 2007-10-22 AB9CDADA 2007-11-22 LADD2LDA 2007-12-22 AL1BAADA
2007-07-23 ADA1BBBA 2007-08-23 DABL1BBA 2007-09-23 4LDCABBA 2007-10-23 AALO1BBA 2007-11-23 D1AAABBA 2007-12-23 44HB0BBA
2007-07-24 AAAHCAAA 2007-08-24 D1BAALAA 2007-09-24 4AAOLAAA 2007-10-24 AOLBALAA 2007-11-24 DL11LAAA 2007-12-24 4AADALAA
2007-07-25 BO9AAHBB 2007-08-25 DOD2BABB 2007-09-25 HA1BAHBB 2007-10-25 ABAABABB 2007-11-25 DDH0AHBB 2007-12-25 HAOADABB
2007-07-26 BLLB01BL 2007-08-26 BDAAABBL 2007-09-26 HAHAB1BL 2007-10-26 B42LABBL 2007-11-26 BAAAB1BL 2007-12-26 H2021BBL
2007-07-27 L4LBAAAD 2007-08-27 BA1A4LAD 2007-09-27 02ALCAAD 2007-10-27 BA4B4LAD 2007-11-27 B9BOCAAD 2007-12-27 00D4ALAD
2007-07-28 LAADHDBD 2007-08-28 A9H999BD 2007-09-28 00OBADBD 2007-10-28 LAAA99BD 2007-11-28 A0B0ADBD 2007-12-28 0LAAB9BD
2007-07-29 DA2ABL2B 2007-08-29 A0ALBA2B 2007-09-29 OB0A0L2B 2007-10-29 D1BCBA2B 2007-11-29 AADD0L2B 2007-12-29 OA1BAA2B
2007-07-30 AD2A11AB 2007-08-30 OAALABAB 2007-09-30 00LAO1AB 2007-10-30 AABCABAB 2007-11-30 O1DDO1AB 2007-12-30 0ACBOBAB
2007-07-31 4A42AAA0 2007-08-31 O1OBBOA0 2007-10-31 4OB0BOA0 2007-12-31 LAOLDOA0

كلمة مرور البيوز لتواريخ العام 2004 Asus Bios Master Password for Year 2004

 

كلمة المرور لبيوز أسوس تواريخ العام 2004
2004-01-01 BBLDABLA 2004-02-01 AO19BALA 2004-03-01 AAAB1BLA 2004-04-01 ACLOAALA 2004-05-01 DHA40BLA 2004-06-01 AABABALA
2004-01-02 BLAA4ABA 2004-02-02 ADHLC0BA 2004-03-02 AAOAAABA 2004-04-02 ABB0L0BA 2004-05-02 DA9AAABA 2004-06-02 4BDBD0BA
2004-01-03 O4219DAA 2004-02-03 AAALACAA 2004-03-03 A20CBDAA 2004-04-03 ADADACAA 2004-05-03 DALBDDAA 2004-06-03 H0AA2CAA
2004-01-04 OA4HBBLA 2004-02-04 A9OA0ALA 2004-03-04 AHDOABLA 2004-04-04 BACABALA 2004-05-04 D1LB1BLA 2004-06-04 HA1AAALA
2004-01-05 AAAALO0B 2004-02-05 ABB2AA0B 2004-03-05 ABABAO0B 2004-04-05 BBO11A0B 2004-05-05 BOADAO0B 2004-06-05 0A49OA0B
2004-01-06 A2BBAAAL 2004-02-06 ABDAHBAL 2004-03-06 AA1A9AAL 2004-04-06 LLBHABAL 2004-05-06 AD2ABAAL 2004-06-06 0AAOABAL
2004-01-07 A0BB00LD 2004-02-07 AAAABALD 2004-03-07 A10LB0LD 2004-04-07 L4AA0ALD 2004-05-07 AA42A0LD 2004-06-07 O2BBBALD
2004-01-08 ABDDO10D 2004-02-08 AO19LL0D 2004-03-08 ALABL10D 2004-04-08 DABOAL0D 2004-05-08 49A4A10D 2004-06-08 OHBA1L0D
2004-01-09 AAAADAAB 2004-02-09 ABHL2BAB 2004-03-09 ADAAAAAB 2004-04-09 DAA0HBAB 2004-05-09 4B9A9AAB 2004-06-09 LBDBABAB
2004-01-10 AAAABADB 2004-02-10 AA0L0BDB 2004-03-10 DBAAAADB 2004-04-10 4DA0BBDB 2004-05-10 LABA1ADB 2004-06-10 L0DBABDB
2004-01-11 AA12LHL0 2004-02-11 BCABAAL0 2004-03-11 DHL1AHL0 2004-04-11 HAAD1AL0 2004-05-11 L1B9AHL0 2004-06-11 BBABOAL0
2004-01-12 AAH4A1AL 2004-02-12 BBAA4LAL 2004-03-12 BAB0C1AL 2004-04-12 HB9AALAL 2004-05-12 B0DLL1AL 2004-06-12 BA1AALAL
2004-01-13 A2AA0ADB 2004-02-13 LDLBBBDB 2004-03-13 BAAABADB 2004-04-13 0LL10BDB 2004-05-13 BLALAADB 2004-06-13 2A0CBBDB
2004-01-14 AHOBOBL2 2004-02-14 LADALBL2 2004-03-14 A1CALBL2 2004-04-14 0ALHABL2 2004-05-14 0A1AABL2 2004-06-14 2BAO1BL2
2004-01-15 AB0BDBA1 2004-02-15 DOAABAA1 2004-03-15 AOOLABA1 2004-04-15 OAAA4AA1 2004-05-15 0CH2CBA1 2004-06-15 1HOBAAA1
2004-01-16 AADL1AD1 2004-02-16 DL1CAHD1 2004-03-16 4DBD0AD1 2004-04-16 OA2BBHD1 2004-05-16 LBAABAD1 2004-06-16 1A0A0HD1
2004-01-17 A1AAALLC 2004-02-17 D40OO1LC 2004-03-17 4AAAOLLC 2004-04-17 L24BL1LC 2004-05-17 LDOALLLC 2004-06-17 1ADLA1LC
2004-01-18 BL12LLA9 2004-02-18 DAABAAA9 2004-03-18 H9B1DLA9 2004-04-18 LHADBAA9 2004-05-18 BAB9ALA9 2004-06-18 11AB4AA9
2004-01-19 BDH4ABDB 2004-02-19 BAAADBDB 2004-03-19 HBA02BDB 2004-04-19 BBBAABDB 2004-05-19 BODLHBDB 2004-06-19 CO1A9BDB
2004-01-20 BB04OABA 2004-02-20 HDAALHBA 2004-03-20 BAA0LABA 2004-04-20 B0BAAHBA 2004-05-20 CLDLAABA 2004-06-20 OOCA1HBA
2004-01-21 BHAADBAA 2004-02-21 0ABLB1AA 2004-03-21 B1AAABAA 2004-04-21 2AB241AA 2004-05-21 CAABCBAA 2004-06-21 ABO1A1AA
2004-01-22 ABA92LDA 2004-02-22 0BABAADA 2004-03-22 0O9OHLDA 2004-04-22 2AD49ADA 2004-05-22 9C1AALDA 2004-06-22 A4B0BADA
2004-01-23 AALLABBA 2004-02-23 OLAA0BBA 2004-03-23 0LL0BBBA 2004-04-23 1AAABBBA 2004-05-23 9L0B0BBA 2004-06-23 AAAAABBA
2004-01-24 41BLLAAA 2004-02-24 OACCALAA 2004-03-24 LALDDAAA 2004-04-24 1B1BBLAA 2004-05-24 BDAAAAAA 2004-06-24 AALA4LAA
2004-01-25 4OAAAHBB 2004-02-25 LAOODABB 2004-03-25 LCAA2HBB 2004-04-25 1HHBAABB 2004-05-25 BAAAHHBB 2004-06-25 A1BL9ABB
2004-01-26 HD1BB1BL 2004-02-26 LABA1BBL 2004-03-26 BB21A1BL 2004-04-26 1BAL0BBL 2004-05-26 OB0CB1BL 2004-06-26 AOADBBBL
2004-01-27 HA0ACAAD 2004-02-27 B2AAALAD 2004-03-27 BB4HLAAD 2004-04-27 CAOAALAD 2004-05-27 OLDODAAD 2004-06-27 ALCABLAD
2004-01-28 09AAADBD 2004-02-28 B0BLB9BD 2004-03-28 2AAAADBD 2004-04-28 C102D9BD 2004-05-28 AAAB2DBD 2004-06-28 AAO1A9BD
2004-01-29 00A90L2B 2004-03-29 2OBOBL2B 2004-04-29 9OD41A2B 2004-05-29 AA1AAL2B 2004-06-29 ACB00A2B
2004-01-30 0AA9O1AB 2004-03-30 9LBOL1AB 2004-04-30 AOD4LBAB 2004-05-30 ALCAA1AB 2004-06-30 AAL0ABAB
2004-01-31 01BOAAA0 2004-03-31 BABB2AA0 2004-05-31 ADOLHAA0
2004-07-01 O1A0BBLA 2004-08-01 LB0A0ALA 2004-09-01 1AALABLA 2004-10-01 OOAL0ALA 2004-11-01 0ALCABLA 2004-12-01 1CADBALA
2004-07-02 L01ABABA 2004-08-02 LAA1A0BA 2004-09-02 11BL4ABA 2004-10-02 OLOAA0BA 2004-11-02 LABO4ABA 2004-12-02 1B9AC0BA
2004-07-03 LLHAADAA 2004-08-03 BOAHHCAA 2004-09-03 1LAA9DAA 2004-10-03 LA02HCAA 2004-11-03 B2AB9DAA 2004-12-03 1DL1ACAA
2004-07-04 BAAL0BLA 2004-08-04 BBLABALA 2004-09-04 CDA2BBLA 2004-10-04 L9D4BALA 2004-11-04 BHCABBLA 2004-12-04 CAL00ALA
2004-07-05 BCOBOO0B 2004-08-05 2HBOLA0B 2004-09-05 CA94LO0B 2004-10-05 BBAALA0B 2004-11-05 2BOBLO0B 2004-12-05 CBAAAA0B
2004-07-06 0B0ADAAL 2004-08-06 2AAB2BAL 2004-09-06 9BLAAAAL 2004-10-06 0B192BAL 2004-11-06 2ABBAAAL 2004-12-06 9LBOHBAL
2004-07-07 0DD110LD 2004-08-07 1ACDAALD 2004-09-07 90L900LD 2004-10-07 0A0LAALD 2004-11-07 11AA00LD 2004-12-07 9AA0BALD
2004-07-08 LAA0A10D 2004-08-08 11OAOL0D 2004-09-08 BAALO10D 2004-10-08 LOALOL0D 2004-11-08 1OBCO10D 2004-12-08 BAADLL0D
2004-07-09 LB1ABAAB 2004-08-09 1OB1ABAB 2004-09-09 BABLDAAB 2004-10-09 LLAAABAB 2004-11-09 1DBODAAB 2004-12-09 BA9A2BAB
2004-07-10 1B1A0ADB 2004-08-10 BOB1BBDB 2004-09-10 AL2LBADB 2004-10-10 1AAABBDB 2004-11-10 BBAOBADB 2004-12-10 ADBA0BDB
2004-07-11 1A0OOHL0 2004-08-11 OBA4LAL0 2004-09-11 AD4ALHL0 2004-10-11 1CLBLAL0 2004-11-11 OHAALHL0 2004-12-11 AAB1AAL0
2004-07-12 CCA0D1AL 2004-08-12 O4BABLAL 2004-09-12 AAABA1AL 2004-10-12 CBBABLAL 2004-11-12 OA9AA1AL 2004-12-12 ABDH4LAL
2004-07-13 CLAD1ADB 2004-08-13 AAABABDB 2004-09-13 A9BA0ADB 2004-10-13 CDAAABDB 2004-11-13 AALL0ADB 2004-12-13 A0AABBDB
2004-07-14 9DLAABL2 2004-08-14 AAABOBL2 2004-09-14 A0BAOBL2 2004-10-14 9AC9OBL2 2004-11-14 A1LBOBL2 2004-12-14 AA2OLBL2
2004-07-15 9AB1LBA1 2004-08-15 A19DAAA1 2004-09-15 ABD9DBA1 2004-10-15 9BOLAAA1 2004-11-15 AOAADBA1 2004-12-15 AA40BAA1
2004-07-16 BBAHAAD1 2004-08-16 A0LABHD1 2004-09-16 AAAO1AD1 2004-10-16 BLBBBHD1 2004-11-16 AD211AD1 2004-12-16 AAADAHD1
2004-07-17 BLCAALLC 2004-08-17 ALL211LC 2004-09-17 AA1BALLC 2004-10-17 B4AA11LC 2004-11-17 AA40ALLC 2004-12-17 A2BAO1LC
2004-07-18 OAOOCLA9 2004-08-18 AAA4AAA9 2004-09-18 AB4ALLA9 2004-10-18 OABBAAA9 2004-11-18 A9AALLA9 2004-12-18 AHB1AAA9
2004-07-19 OAB0ABDB 2004-08-19 AC2ABBDB 2004-09-19 AHABABDB 2004-10-19 OAAABBDB 2004-11-19 AB9AABDB 2004-12-19 ABDHDBDB
2004-07-20 ALB0AABA 2004-08-20 AA2AOHBA 2004-09-20 B9ABOABA 2004-10-20 ADAAOHBA 2004-11-20 AABAOABA 2004-12-20 B0DHLHBA
2004-07-21 ADADLBAA 2004-08-21 AA49A1AA 2004-09-21 LBOBDBAA 2004-10-21 AAAAA1AA 2004-11-21 A1B0DBAA 2004-12-21 BAAAB1AA
2004-07-22 AABAALDA 2004-08-22 A2ALDADA 2004-09-22 LB0A2LDA 2004-10-22 AB9CDADA 2004-11-22 AODD2LDA 2004-12-22 LA1BAADA
2004-07-23 A9A1BBBA 2004-08-23 A0BL1BBA 2004-09-23 DADCABBA 2004-10-23 ALLO1BBA 2004-11-23 ALAAABBA 2004-12-23 DAHB0BBA
2004-07-24 A0AHCAAA 2004-08-24 ALBAALAA 2004-09-24 DOAOLAAA 2004-10-24 AALBALAA 2004-11-24 AA11LAAA 2004-12-24 DBADALAA
2004-07-25 AA9AAHBB 2004-08-25 AAD2BABB 2004-09-25 DB1BAHBB 2004-10-25 AAAABABB 2004-11-25 ACH0AHBB 2004-12-25 DHOADABB
2004-07-26 AALB01BL 2004-08-26 BCAAABBL 2004-09-26 D4HAB1BL 2004-10-26 AA2LABBL 2004-11-26 BBAAB1BL 2004-12-26 DA021BBL
2004-07-27 AALBAAAD 2004-08-27 BL1A4LAD 2004-09-27 BAALCAAD 2004-10-27 A24B4LAD 2004-11-27 BDBOCAAD 2004-12-27 BAD4ALAD
2004-07-28 ABADHDBD 2004-08-28 LDH999BD 2004-09-28 BAOBADBD 2004-10-28 AHAA99BD 2004-11-28 LAB0ADBD 2004-12-28 B1AAB9BD
2004-07-29 AH2ABL2B 2004-08-29 LAALBA2B 2004-09-29 A10A0L2B 2004-10-29 ABBCBA2B 2004-11-29 LODD0L2B 2004-12-29 AO1BAA2B
2004-07-30 L92A11AB 2004-08-30 A0ALABAB 2004-09-30 0ALAO1AB 2004-10-30 L0BCABAB 2004-11-30 ALDDO1AB 2004-12-30 0OCBOBAB
2004-07-31 D042AAA0 2004-08-31 ABOBBOA0 2004-10-31 DAB0BOA0 2004-12-31 OBOLDOA0

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

yoast seo premium free